top of page

Podporují nás

Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli a dál pomáhají při realizaci akcí a aktivit pro děti a celé rodiny.

Vaší pomoci si velmi vážíme.

Podporovatelé 2018 a 2019

podporovatelé

Městská část Praha Čakovice

Finanční podporu získává Cirkus z rozpočtu obce na pořádání divadelních představení pro děti a celé rodiny. V roce 2018 spolufinancovala MČ Čakovice pořádání přednášek pro rodiče a přispěla na pořádání plesu.

MADE group, a.s.

podpořila konání Letní slavnosti 2018

Origis, s. r. o.

Stavební firma Origis každý rok věnovala finanční dar na pořádání plesu, Dne otevřených dveří a na další akce. www.origis.cz

Středovy pekárny

podpořily konání Letní slavnosti 2018

Krása, zdraví, relax - Martina Pučeková

přispěla do tomboly poukázkou na kosmetické ošetření

Hellma - gastronomický servis

přispěly do tomboly věcnými cenami

Lucie Pařízková - rodinná fotografka

přispěla do tomboly poukázkami

Linda Štroblová - kosmetika

přispěla do tomboly poukázkami

Ivana Veselá - FIT Záda

přispěla do tomboly poukázkou

a mnoho dalších...

DĚKUJEME!

projekty

Ukončené projekty

Projekt Rodinná manéž

Grant od MPSV na pomoc rodinám s dětmi - na zvyšování rodičovských

kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů.

V roce 2017 v rámci projektu probíhaly tyto aktivity:

  • 14 odborných seminářů a workshopů na téma výchova a rodina

  • konzultace s odborníky (logopedie, psychologie, speciální pedagogika a podiatrie)

  • co-workingové pracovny v rámci otevřených heren

  Vedoucí projektu:  Kateřina Arnotová

  Odborní garanti: Mgr. Eva Růtová, PhDr. Marcela Kottnauer

Projekt  Příroda je přítel člověka - ekologická výchova pro předškoláky
Grant od Magitrátu hl. m. Prahy na vytvoření a realizaci ekovycházek pro rodiny a pro předškolní děti v bezprostřední blízkosti bydliště.

Projekt byl úspěšně realizován od září 2015 do prosince 2016.  V rámci projektu  proběhly čtyři akce pro rodiny, kterých se zúčastnilo celkem 109 rodin a 13 ekovycházek pro předškolní děti, kterých se zúčastnilo celkem 359 dětí.

  Vedoucí projektu: Šárka Slavíková

  Odborný garant: Mgr. Lenka Kubcová, PhD.

bottom of page