top of page

Cirkus je malá neziskovka a spoustu práce udělají skvělí cirkusoví dobrovolníci. A o zbytek se postarají lektorky a lektoři, koordinátorky, účetní, provozní a další dobré duše.

O nás

tým

Cirkusový tým aneb kdo je vlastně za tím vším?

ŠÁRKA SLAVÍKOVÁ

ředitelka a zakladatelka, koordinátorka kurzů a hlavně lektorka školičky

 

Do všeho strká nos a nedá pokoj, dokud tomu nepřijde na kloub, Miluje dětský svět a ráda v něm pobývá.

737 315 513

slavikova@centrumcirkus.cz

arn_1.jpg
KATEŘINA ARNOTOVÁ

zakladatelka

koordinátorka jednorázových akcí

Zajímá se o věci veřejné, má ráda knížky, divadlo a dobrou muziku. A ze všeho nejraději běhá. Pořád a daleko.

737 444 367

arnotova@centrumcirkus.cz

Správní rada Cirkusu

GABRIELA KOCOURKOVÁ

předsedkyně správní rady, expertka na cvičení s dětmi, koordinátorka dobrovolníků

 

Pořád se směje a nakazí dobrou náladou i největší škarohlídy. Rozkrájela by se pro druhé a pořád cvičí.

777 884 176

kocourkova@centrumccirkus.cz

MARTINA ČERNÁ

členka správní rady, dobrovolnice

 

​Nikdy se nezastaví a všechno dokáže vyřešit. Má sice jen dvě ruce, ale dokáže používat současně minimálně čtyři, což nikdo nechápe.

info@centrumccirkus.cz

JIŘINA MARADOVÁ

členka správní rady, dobrovolnice

 

​Milovnice dobrého vína, tance a dobré nálady. Odvahy má na rozdávání, neboť zvládne krotit tři syny.

info@centrumccirkus.cz

 

Klub cirkusových dobrovolnic

DOBROVOLNICE

pomáhájí, podporují, pečou, tisknou, zařizují, organizují, plánují, nacvičují, připevňují, nakupují, fotí, nosí, vozí, hlídají, půjčují, platí, smějí se, sdílejí, hledají, připravují...no prostě jsou cirkusovým pokladem!

 

Potkáte je na bazárcích, na plesech, divadlech, v parku, všude kolem vás.

Zeptejte se maminek na hřišti, určitě bude alespoň jedna z Cirkusu. :-)

 

sasek_bezový_ostryvelky.png
STAŇTE SE DOBROVOLNICÍ!
Chcete se přidat k cirkusovému týmu? Umíte něco, co by se mohlo hodit? Bavilo by vás spoluvytvářet cirkusové dění? Napište Gábině Kocourkové a staňte se členem Klubu cirkusových dobrovolnic!
historie

Historie Cirkusu

V roce 2004 to všechno začalo...

 

​tím, že se několik maminek rozhodlo vytvořit neformální a všem otevřené místo - mateřské centrum, kde by se mohly společně scházet a obohatit sobě a svým dětem pravidelný režim dne. Zaregistrovaly občanské sdružení a Cirkus začal žít i po formální stránce. První schůzky Cirusu se uskutečňovaly ve třídě školní družiny v základní škole.

 

A přicházely další maminky s dětmi i celé rodiny. Cirkus začal pořádat společné výlety, přednášky, tvořivé večery a zvát divadelní soubory s pohádkami pro děti.

V roce 2006 se Cirkus stal členem Sítě mateřských center, zastřešující organizace spojující mateřská centra v celé republice a získal ocenění Společnost přátelská rodině.

Aktivity centra se rozrůstaly a od roku 2008 se Cirkus přestěhoval do zapůjčeného Domečku od Městské části Praha Čakovice v Jizerské ulici 24. Do aktivit Cirkusu přibyly pravidelné kurzy cvičení pro děti, školičky, hudební kurzy a výtvarka. Kolem zapůjčeného Domečku byla zvelebena zahrádka a postavena nová dřevěná pergola. A cestu si do Domečku nacházelo stále více rodičů s dětmi. V roce 2010 přicházelo do Domečku až 250 rodičů a dětí týdně.

Na jaře roku 2011 proběhla kompletní renovace interiéru Domečku Cirkusu a byly spuštěny nové webové stránky mccirkus.cz. Byl zahájen projekt PidiCirkus – pravidelná divadélka pro nejmenší diváky a Pohádkový Cirkus – nedělní divadla pro celou rodinu. Od roku 2012 se Cirkus rozšířil do tělocvičny ve vedlejší budově.

Počty pravidelných kurzů a jednorázových akcí stále narůstaly, stejně jako množství cirkusových návštěvníků. Od roku 2013 běží školička Robinsoni každé všední dopoledne a od tohoto roku pořádá Cirkus také příměstské tábory o letních prázdninách. Pustili jsme se do organizování hravých ekovycházek do přírody pro děti i celé rodiny. Ale Cirkusová Tělocvična musela ustopit vybudování nových tříd základní školy.

Od roku 2015 probíhaly všechny pohybové a hudební kurzy v Tělocvičně sportovního centra v Čakovicích. Cirkusový Domeček se zahrádkou praskal ve švech, kurzy byly maximálně vytíženy, Cirkus pořádal spoustu různých kulturních a komunitních akcí a získal svůj první větší grant na pořádání enviromentálního vzdělávání pro rodiny a předškolní děti od MHMP.

V roce 2016 byl Cirkusový Domeček zbořen, aby na jeho místě mohla být v budoucnu postavena základní škola. Cirkus se musel přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor, avšak s komerčním nájemným, v Danielově ulici. Cirkusové návštěvníky však změna neodradila a dál si svoji cestu za aktivitami, přátelstvím a příjemnou atmosférou dokázali do Cirkusu najít.

Rok 2017 se nesl ve znamení rozvoje aktivit, navýšení kapacity kurzů a především realizováním projektu Rodinná manéž, který byl zaměřený na podporu rodiny a rodinného života, zejména na prevenci nežádoucích jevů. Opět Cirkus pořádal velké množství komunitních akcí a aktivit pro rodiny s dětmi.

V roce 2018 se Cirkus zaměřil na pokračování úspěšných aktivit pro celé rodiny a současně na budování a posilování komunity cirkusových dobrovolnic, které jsou pro konání mnoha akcí klíčové. Na sklonku roku byl založen Klub cirkusových dobrovolnic s jasnou vizí prohlubovat vztahy a pomáhat tam, kde je to třeba.

Od ledna 2019 změnil Cirkus právní formu a z neziskové organizace  "zapsaný spolek" je stále neziskovkou, ale  "zapsaným ústavem". Zapsaný ústav je právní forma dříve známá jako obecně prospěšná společnost, která lépe odpovídá aktivitám a činnostem, které Cirkus provozuje. Pro děti, rodiče, dobrovolníky a všechny cirkusové příznivce se nic nezměnilo.

spolek

Zapsaný ústav

Víte, že:

každý zapsaný ústav má zakladatele, správní radu a ředitele?

v Cirkusu se ředitelka se správní radou schází každý týden na společné poradě?

správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu ústavu?

všechny veřejné informace o Cirkusu najdete v rejstříku Ministerstva spravedlnosti?

každý rok vydáváme výroční zprávu? 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

 

Zajímá Vás ještě něco k fungování Cirkusu? Napište nám! Rádi odpovíme.

bottom of page